0-HOME

Hola, sou al web del Jordi

Jordi Manyà

Hi trobareu molt del que sóc, tinc i faig.

QUI SOC feu clic aquí per saber una mica més de mi

LEGAL és el meu espai professional del món del dret.

ACADEMIC Aquí trobareu cursos i altres activitats docents que puc oferir.

BUSINESS Poc o molt alguna cosa faig en el món dels negocis. Veieu-ho.

SOCIAL Les entitats socials de les que sóc o amb les qui simpatitzo.

MEDIA publicacions meves o en les que he contribuït o en les que hi surto.