ACADEMIC

ACADEMY, és el centre internacional de formació virtual del grup jordimanya.
Està conformada per 3 Escoles amb finalitats i personalitats clarament  diferents.