BMS: Business & Management School

La BUSINESS MANAGEMENT SCHOOL es l’escola virtual que imparteix formació de nivell universitari sobre qüestions d’Administració i Gestió de negocis i empreses.


Actualment s’ofereixen els cursos següents:


Si voleu fer qualsevol d’aquests cursos us prego que m’ho demaneu a través del formulari de contacte.

No cal aquesta petició si sou alumnes de la UB i esteu actualment matriculats en algun dels grups del Jordi de l’assignatura del mateix nom. En aquest cas el codi d’accés se us donarà a través de la classe.