LS : Law School

La LAW SCHOOL a Jordi Manyà, no hi podia faltar. De fet és la meva feina habitual, ensenyar dret a la Universitat.

Farem i penjarem alguns cursos universitaris amb contingut teorico-pràctic de Dret.

Farem i penjarem, també altres formacins tot i que no puguin ser considerades de formalitat universitària, però que en els estudis universitaris de dret s’hi troben massa sovint però que son molt pràctics en l’exercici qüotidià.

Uns exemples d’aquesta formació paral·lela ho són p.ex. el curs d’oratòria i argumentació per advocats (una mancança essencial quan un lletrat s’encara a la seva primera defensa de conclusions en un judici) o el curs de gestió, especialització i col·laboració (molt ajustat al que hom es troba quan munta un primer despatx i vol fer de tot però s’adona que no sap gestionar un despatx i que el mercat li demana que sigui molt especialista en quelcom, i que si és molt especialista en quelcom, el seu rang de clients també és molt disminuit).


Actualment a la meva LawSchool us ofereixo els cursos següents:

LS001 .- Curs d’oratoria i argumentació per a lletrats.

LS002.- Curs de dret parlamentari català.

LS003.- Curs de gestió, especialització i col·laboració per a petits despatxos.

LS004.- Curs d’Instruments del Tràfic Empresarial (Títols Valor)


Si vols fer algun d’aquests cursos, demana-m’ho a través de la pàgina “contacte”.  

No cal aquesta petició si sou alumnes de la UB i esteu actualment matriculats en algun dels grups del Jordi de l’assignatura del mateix nom. En aquest cas el codi d’accés se us donarà a través de la classe.