ENTREPRENEURSHIP

EN CONSTRUCCIÓ

El següent apartat EMPRENEDURIA és un dels de més dedicació actual. Hi ha tres formes d’aproximació.

  • El servei ACCELERATOR. on donem tot el suport, posem tot el coneixement, el know-how, a l’assessorament i a l’impuls d’idees creatives per que puguin esdevenir start-ups exitoses.
  • El servei de BUSINESS-ANGELS, de directament finançament en forma participada o bé en la recerca de finançament per a projectes innovadors.
  • El servei de TALENT-SEEKER, per a captar noves promeses i talent jove, per poder incoporar-lo directament al grup o per poder ser una eina trampoli a la seva carrera en forma d’intermediació amb els nostres contactes.