Jordi Manyà Digital Footprint

Jordi Manyà, Digital footprint

La meva presència digital (footprint).

Vet aquí algunes de les aparicions en premsa o mitjans de comunicació audiovisuals:

Algunes xarxes socials o llistes de distribució o llistes professionals a les que apareixo.

Les meves publicacions.