MEDIA

EN CONSTRUCCIÓ

Com a complement a tots els serveis i projectes previs i en tant que molts ells necessiten suport videogràfic per a desenvolupar-se en plenitud, s’ha cregut interessant incorporar els dos apartats següents que s’aglutinen dins l’apartat MEDIA:

  • TELEJORDI, entès com la trasllació al web d’un canal de Youtube on s’hi pengen tots els videos que incardinats en un o altre servei dels precedents s’hagi grabat.
  • El BLOG, un apartat del tot necessari on penjar articles, notícies, pensaments, links… o el que sigui pertinent relacionat amb l’actualitat des de la meva perspectiva.