ABOUT


Finalment i per acabar l’estructura del Web tenim l’apartat “ABOUT” que recull les informacions pròpies. Qui soc ? Què conforma el grup ? On som ? Com contactar ? Quin és l’avís legal i la política del web ? etc…

  • a QUI SOC pretenc presentar-me de forma
  • a FOOTPRINT, hi trobaras la meva presència digital
  • a CONTACTE s’ofereix una fórmula per a contactar amb mi per la raó que sigui.
  • a Sobre el WEB s’hi recull l’Avis Legal i la política de publicació del web.
  • MySTORE és una botiga virtual on podreu comprar o contractar alguns dels servis que es presten al llarg del web. Aquí ho teniu tot concentrat.